Wypadek komunikacyjny to zdarzenie drogowe, które może spowodować wystąpienie u osób uczestniczących w nim obrażenia ciała lub rozstrój zdrowia, jest to tzw. szkoda osobowa. Niestety ponad połowa Polaków nie zdaje sobie sprawy, iż ubezpieczyciel sprawcy wypadku ma ustawowy obowiązek zrekompensowania doznanej krzywdy, a także powinien zwrócić wszystkie koszty związane z leczeniem. Jeżeli w wyniku wypadku komunikacyjnego odniosłeś nawet minimalny uszczerbek na zdrowiu, utraciłeś częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania pracy lub wymagasz długotrwałej rehabilitacji po wypadku, to powinieneś wnieść odpowiednie roszczenia do właściwego zakładu ubezpieczeń.

 

Osobie bezpośrednio poszkodowanej w wypadku przysługuje:

 

  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę i uszczerbek na zdrowiu;
  • zwrot kosztów leczenia, wizyt lekarskich, dojazdów, opieki, specjalnej diety itp.;
  • zwrot utraconych dochodów;
  • renta ( z tytułu niezdolności do pracy, z tytułu zwiększonych potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość);

 

Jeżeli w Twojej rodzinie zdarzył się wypadek śmiertelny możesz się starać o:

 

  • stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie się sytuacji życiowej;
  • zwrot kosztów pogrzebu;
  • rentę alimentacyjną;
  • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę;

 

Pamiętaj, że jeżeli wypadek komunikacyjny (samochodowy, motocyklowy) wydarzył się nie z Twojej winy – bezwarunkowo należy Ci się odpowiednie odszkodowanie powypadkowe. O odszkodowanie po wypadku drogowym mogą się ubiegać kierowcy, pasażerowie, a także piesi. Odszkodowanie przysługuje nawet pasażerowi samochodu lub motocykla sprawcy wypadku, a także małoletniemu pieszemu, nawet jeżeli w znacznym stopniu przyczynił się do zdarzenia. Często zawiły stan faktyczny sprawy nie pozwala osobie bez specjalistycznej wiedzy i doświadczenia na ocenę, czy w danych okolicznościach w ogóle należy się jakiekolwiek odszkodowanie. Między innymi w tym miejscu zaczyna się rola profesjonalnych firm odszkodowawczych.

 

Należy bowiem zaznaczyć, iż towarzystwa ubezpieczeniowe nie wypłacają odszkodowania automatycznie, Poszkodowany musi złożyć odpowiedni wniosek wraz z adekwatną dokumentacją. Wysokość np. zadośćuczynienia jest proporcjonalna od skali doznanych obrażeń oraz długotrwałości procesu leczenia, a wiec kluczowe jest właściwe ich udokumentowanie. Jednakże wysokość zadośćuczynienia jest zależna nie tylko od rodzaju doznanych obrażeń fizycznych, ale także od ujemnych przeżyć psychicznych oraz całokształtu zmian jakie spowodował wypadek w życiu osoby Poszkodowanej. Wypłacane przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwoty zadośćuczynienia wahają się od kilkuset do kilku tysięcy złotych za każdy procent uszczerbku na zdrowiu. Decydujący wpływ na wysokości przyznanego odszkodowania powypadkowego ma profesjonalne przygotowanie roszczeń oraz dokumentacji, a także fachowa wiedza pozwalająca na właściwą argumentację w polemice z towarzystwem ubezpieczeń.

W przypadku roszczeń związanych z wypadkiem ze skutkiem śmiertelnym członkowie najbliższej rodziny zmarłego mogą domagać się m.in. stosownego odszkodowania oraz zadośćuczynienia. Jednakże w celu uzyskania stosownego odszkodowania należy wykazać, że na skutek śmierci Poszkodowanego sytuacja życiowa rodziny uległa znacznemu pogorszeniu. Niezbędne jest skrupulatne zebranie dowodów potwierdzających pogorszenie się warunków materialnych rodziny, nie tylko w aspekcie wysokości budżetu domowego, ale także biorąc pod uwagę osobiste świadczenia niematerialne Poszkodowanego, takie jak np.: opieka nad dziećmi, pomoc w prowadzeniu domu itp. Wbrew pozorom skompletowanie właściwej dokumentacji pod kątem wymagań dowodowych towarzystwa ubezpieczeniowego nie jest wcale prostą sprawą. Zebranie odpowiedniej dokumentacji to dopiero połowa drogi, na podstawie naszego doświadczenia wiemy, iż w kontaktach z towarzystwem niezbędna jest nie tylko fachowa wiedza prawnicza oraz bieżąca analiza orzecznictwa sądowego, ale przede wszystkim spore zaangażowanie i upór. Dopiero te wszystkie elementy pozwalają na uzyskanie satysfakcjonującego i odpowiedniego odszkodowania.